NRDC meeting 2008
22-25 September 2008
Part II. Photos taken by Prof.Kato (Hokkaido Univ., Sapporo)

[Main album] [JCPRG Home]

imgp3418.jpg

imgp3422.jpg

imgp3423.jpg

imgp3424.jpg

imgp3426.jpg

IMGP3418

IMGP3422

IMGP3423

IMGP3424

IMGP3426

imgp3432.jpg

imgp3442.jpg

imgp3446.jpg

imgp3450.jpg

IMGP3432

IMGP3442

IMGP3446

IMGP3450